Tanórák utáni oktatás / Programul Școală după școală

      Az Oktatási Minisztérium 3300/2021.február 19-ei rendelete alapján a II. félévtől az oktatási intézmények felzárkóztatás céljából Iskola utáni iskola („Școala după școală”) programot szervezhetnek az elemi és általános iskolások számára.A programon részt vehetnek azok a diákok, akiket az iskolai lemorzsolódás veszélye fenyeget, vagy veszélyeztetett csoportba tartoznak (pl. romák, vidéki diákok, korlátozott képességűek, szociálisan hátrányos helyzetűek), illetve az elmúlt időszakban nem volt lehetőségük online órákon jelen lenni. A programra jogosult tanulók számát a tanintézmény vezetősége továbbítja a tanfelügyelőségnek.A tanulók szülei faxon vagy e-mailben igényelhetik az iskolai órák utáni programot.Az oktatási intézmények átlagban 12 diákot fogadhatnak egy csoportban, havonta egy gyermek 20 órán kell részt vegyen. Azok a tanintézmények részesülnek anyagi támogatásban, ahol a tanulók résztvesznek a 20 órás képzésen, kivételes esetekben a diák havonta maximum 5 óráról hiányozhat.

        În conformitate cu ordinul ME nr. 3300/19 februarie 20121, începând cu semestrul al II-lea unitățile de învățământ pot organiza activități remediale de tipul „Școala după școală” pentru elevii din clasele primare și gimnaziale. Sunt eligibili pentru a participa la acest program elevii aflați în risc de părăsire a școlii, elevii aparținând grupurilor vulerabile cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, cei cu dizabilități sau elevii care nu au avut acces la activitățile online. Unitățile de învățământ transmit inspectoratelor școlare datele cu privire la numărul de elevi eligibili pentru a participa la acest program.Înscrierea elevilor se face în urma solicitării transmise prin fax sau e-mail de părinte la sediul unității de învățământ.Unitățile de învățământ vor constitui grupe cu o medie de 12 elevi/grupă, se vor organiza 20 de ore remediale/lună/elev cu prezență fizică în clasă. Condiția de acordare a sprijinului financiar este de participare a elevilor la cele 20 de ore/lună de activități de educație remedială. În condiții excepționale un elev poate să absenteze lunar cel mult 5 ore.

Oktatási Minisztérium 3300/2021.február 19-ei rendelet / ordinul ME nr. 3300/19 februarie 2021

Naptár / Calendar

Beíratkozási kérvény / Cerere de înscriere