ROSE Projekt / Proiectul ROSE

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: LICEUL TEORETIC „HORVÁTH JÁNOS”, MARGHITA

Titlul subproiectului: „Un Bac mai ușor, un Bac mai cu spor”

Acord de grant nr. 596 din 02.10.2018

 

          Începând cu luna octombrie 2018, LICEUL TEORETIC „HORVÁTH JÁNOS”, MARGHITA a devenit beneficiarul unui grant în cadrul Rundei a doua a Schemei de Granturi pentru Licee (SGL) a Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, în urma semnării Acordului de grant între Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE) și Liceul Teoretic „Horváth János”, Marghita. Implementarea proiectului va fi realizată în perioada octombrie 2018 – octombrie 2022.

          ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. 

          Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale pe o perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022.

          Proiectul este structurat în trei componente, primele două fiind concepute pentru a aborda aspecte de natură academică şi socială care conduc la performanţa scăzută a elevilor în învăţământul secundar superior, precum şi în primii ani din învăţământul terţiar. A treia componentă include atât managementul de proiect, monitorizarea şi evaluarea impactului acestuia, cât și activitatea de evaluare a intervenţiilor existente, care abordează constrângerile financiare ale elevilor din învăţământul secundar superior provenind din grupuri dezavantajate.

Obiectivul general al proiectului

          Creșterea performanțelor școlare ale elevilor din clasele IX-XII vizând rezultatele obţinute pe parcursul anului  şi cele de la  la examenul de bacalaureat ca urmare a implementării unor servicii educaționale de sprijin care să faciliteze formarea de competențe-cheie necesare accederii în învățământul superior și o mai bună adaptare la cerințele pieței muncii.

          Obiectivul general este în concordanţă cu  ţinta strategică 3 din Planul de dezvoltare instituţională: Pregătirea ştiinţifică şi profesională a elevilor, în perspectiva promovării examenului de bacalaureat şi a integrării în viaţa economică şi socială, la nivelul standardelor europene.

Beneficiarii direcți:

          Grupul țintă va fi format în fiecare an dintr-un număr de 60 de elevi din învățământul liceal (clasele IX-XII),  selectați din numărul total de elevi ai liceului. În primul an de proiect termină clasa a XII-a  – 15 elevi din grupul ţintă şi intră 15 elevi din clasa a IX-a. Din cei 60 de elevi, 50 fac parte din grupuri defavorizate (elevi proveniți  din familii cu venituri mici, cu părinți plecați în străinătate,  familii monoparentale, aparținând unor minorități), 30 sunt elevi cu rezultate slabe la învățătură iar restul de 20 sunt elevi cu rezultate medii la învățătură. Numărul beneficiarilor direcți este 105 de elevi, 60 de elevi în fiecare an de proiect distribuiți astfel: în primul an 60, din clasele IX-XII în al doilea, al treiea și al patrulea an ies câte 15 de elevi care finalizează studiile liceale, și intră  câte 15 de elevi din clasa a IX-a, în fiecare an. Astfel:  60+15+15+15=105.

Beneficiarii indirecți:

          Unitatea şcolară, toţi profesorii din cadrul școlii, toţi elevii  din cadrul liceului care nu participă efectiv la  activitățile proiectului, dar care beneficiază de rezultatul acestuia prin diseminarea experienței celor implicați direct, comunitatea locală și nu în ultimul rând toţi părinții.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul proiectului http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose.

ACTIVITĂȚI DERULATE

Grupe de elevi – Limba și literatura română

Grupa I – clasa a IX-a

Grupa II – clasa a X-a

Grupa III – clasa a XI-a

Grupa IV – clasa a XII-a

Grupe de elevi – Matematică

Grupa II – clasa a XII-a