ÉRETTSÉGI VIZSGA / EXAMEN DE BACALAUREAT

Calendar bacalaureat 2021 Sesiunea Iunie – Iulie 

31 Mai – 4 Iunie  Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
     4 Iunie              Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
14 – 16 Iunie        Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală  în limba română –  proba A
16 – 17 Iunie        Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18 – 23 Iunie        Evaluarea competențelor digitale – proba D
23 – 25 Iunie        Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
       28 iunie         Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
       29 iunie         Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
       30 iunie         Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
         1 iulie           Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
         5 iulie          Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12:00 și  depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
      6 – 9 Iulie        Rezolvarea contestațiilor
         9 Iulie           Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2021

19 – 26 Iulie     Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților
care au promovat examenele de corigențe
   16 August     Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
   17 August     Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
   18 August     Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
   19 August     Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
23 – 24 August  Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română –
proba A
   25 August     Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă –
proba B
26 – 27 August  Evaluarea competențelor digitale – proba D
30 – 31 August  Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională –
proba C
   31 August     Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
1- 3 Septembrie  Rezolvarea contestațiilor
  3 Septembrie    Afișarea rezultatelor finale