BEMUTATKOZÁS / PREZENTARE

A  Horváth János Elméleti Líceum Margitta első és egyetlen magyar tannyelvű iskolája. Kapuit 2011 szeptemberében nyitotta meg Horváth János Iskolacsoport néven, s ettől fogva működik mint önálló tanintézmény. Az óvodai oktatástól kezdve a középiskoláig minden korosztálynak megfelelő oktatást biztosít, továbbtanulásra ösztönöz, valamint arra késztet, hogy higgyünk az álmainkban. Hisz maga az iskola is húsz éve még egy álom volt csupán, így létrejötte és kibontakozása az itt tanulóknak és tanítóknak is motivációt kölcsönöz.

           Azok számára, akik középiskolai tanulmányaikat itt szeretnék folytatni, elméleti osztályokban három lehetőség adott: a filológia, a természettudományok, valamint a matematika-informatika szakon. 2019 őszétől szakiskolai képzést is nyújtunk az alábbi szakokon: pincér és élelmezési eladó, szakács, kőműves – kőfaragó – vakoló és légtechnikai rendszerszerelő. Felnőttképzésben irodai titkár szakot indítunk. 

       Tapasztalaink szerint jó, összetartó osztályközösségek jönnek létre minden szakon, a tanárok pedig pozitív hozzáállásukkal és szakmai tudásukkal igyekeznek hatni a diákokra, egyengetni útjukat és kibontakoztatni tehetségüket.  

         Az igazgatóság valamint a tanári kar hozzáértése vitathatatlan. Fontosak számukra a diákok érdekei, elsősorban ezeket tartják szem előtt. 

       A rajzokkal és képekkel díszített folyosón minden szünetben szól a zene, mely a jó hangulatért felelős. Az iskolában jól felszerelt laborok segítik a tanórák optimalizálását. Az iskola rendelkezik fizika-kémia, angol, biológia, és informatika laboratóriummal. 

         A tanulók és tanítók közötti kölcsönös tisztelet és az általuk befektetett munka bő termést hoz minden évben: sokan képviselik iskolánkat versenyeken, és a versenyzők kiemelkedő eredményekkel térnek haza.

     Gyakran szervezünk kulturális programokat: nemzeti ünnepeinken, a Magyar Kultúra Napján, ballagások alkalmával. Irodalmunk jeles képviselőiről is mindig megemlékezünk. A sport sem maradhat el, így diákjaink rendszeresen részt vesznek iskolán belüli és iskolák közti foci- és kézilabda mérkőzéseken.

       Bátran kijelenthetjük, hogy a Horváth János Elméleti Líceum egy aktív, fejlődő, minőségi oktatást biztosító intézmény, melyről a diákok előmenetele és az elért sikerek  tesznek tanúbizonyságot.