BEIRATKOZÁS IX. OSZTÁLYBA / ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX-A

OMEN nr. 4948 din 27.08.2019 admitere liceu an scolar 2020-2021

   Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 – 2021

12 – 18 mai        Transmiterea în școlile gimnaziale a broșurilor de admitere la liceu

1 iulie                   Completarea de către secretariatelor școlilor a fișelor de înscriere, cu mediile de admitere

Probele de aptitudini

11 – 12 mai       Înscrierea pentru probele de aptitudini
13 – 15 mai      Desfășurarea probelor de aptitudini
18 mai                Rezultatele obținute de elevi la probele de aptitudini. 

Depunerea contestațiilor – acolo unde metodologia permite

22 mai              Rezultatele finale de la probele de aptitudini se afișează

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

11 – 12 mai     Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
13 – 15 mai     Desfășurarea examenelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
18 mai              Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor, acolo unde metodologia permite
22 mai              Rezultatele finale, după contestații

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special

15 mai              Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi
9 – 15 iunie     Primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi
1 – 2 iulie         Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi
1 – 2 iulie         Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special

Repartizarea computerizată și admiterea la liceu 2020 – Etapa I

2 – 6 iulie        Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a
3 – 7 iulie        Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator

10 iulie           Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat
Comunicarea rezultatelor și afișarea în școlile gimnaziale a listei cu locurile neocupate la liceele de stat. 

13 – 16 iulie    Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care elevii au fost repartizați